กลับหน้าหลัก แนะนำการใช้บทเรียน กระดานสนทนา ติดต่อสอบถาม ประวัติผู้จัดทำ
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

 

 
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

       การจัดการเรียนผ่านเว็บมีลักษณะการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติที่คุ้นเคยกันดี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เน้นให้ผู้สอนเป็นผู้ป้อนความรู้ให้แก่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนไม่ใฝ่ที่จะหาความรู้ เพิ่มเติม


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

สร้างและออกแบบโดย : นายจักรพันธ์ แสนอุบล  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า  เทศบาลนครอุดรธานี
แนะนำแสดงผลที่ : 1366 x 768 pixels  ด้วย  Google Chrome | Mozilla Firefox 3.6 | Internet Explorer 8.0